9. oktober: Til foreldre og ansatte på 2. trinn på Hagaløkka barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 2. trinn på Hagaløkka barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag til og med fredag 16. oktober.

En voksen som har hatt kontakt med trinnet har testet positivt for Covid-19. Den smittede har vært på skolen frem til 6. oktober, og av smittevernhensyn har kommuneoverlegen i Asker derfor besluttet at alle elever og ansatte på 2. trinn, er pålagt karantene.

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For berørte elever og ansatte ved Hagaløkka barneskole gjelder karantenen frem til og med 16.oktober. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen mandag 19. oktober.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Skolen har fulgt smittevernveilederne og elevene og voksne på trinnet har kun hatt kontakt med hverandre. Kommuneoverlegen vurderer derfor at alle andre klasser kan møte på skolen som normalt. 

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at søsken, foreldre og andre kontakter til dem som nå har karantene kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Alle som den smittede har hatt kontakt med, vil bli kontaktet. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake til dem.

Det er 39 personer, hvorav 35 elever og 4 ansatte, som settes i karantene.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene på 2. trinn vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Fredag 9. oktober blir det ikke undervisning for 2. trinn.

  • Elever på 2. trinn som har søsken på skolen, trenger ikke komme på skolen. Utstyr sendes hjem med søsken.
  • Elever på 2. trinn som ikke har søsken på skolen møter foran inngangen sin. Voksne på skolen gir dem utstyret de trenger. Elevene får være på skolen sammen med voksne til noen kan være hjemme sammen med dem.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

De vanligste symptomene i starten er vondt i halsen og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme. Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Information about Covid-19 in various languages. 

Videoes about quarantine and home isolation. 

Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere har spørsmål. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen