Til foreldre og ansatte på 2. trinn på Spikkestad barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 2. trinn på Spikkestad barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra 27. oktober og til og med mandag 2. november.

Påvist smitte og karantene

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. For å begrense smitte, har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle elever og seks ansatte på 2. trinn er pålagt karantene.

For berørte elever og ansatte ved Spikkestad barneskole gjelder karantenen frem til og med mandag 2. november. De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen som normalt tirsdag 3.november. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til elevene på 2. trinn, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal ha karantene vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake dem.

Det er totalt 63 personer som settes i karantene, 57 elever og 6 ansatte.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene på 2. trinn vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Informasjon om læringsaktivitetene ligger i en konvolutt i barnets sekk. Planen blir også lagt ut på Vigilo.

Lærerne vil være tilgjengelig på Meet hver dag mellom kl. 9.00 og 10.00. Kode for møtet er gitt i informasjonen i sekken. Når elevene går fra skolen i dag, tirsdag, vil de få med seg nødvendig utstyr hjem.

Vi ber om at en foresatt kommer innom skolen i løpet av dagen og henter elevens skolesaker hvis eleven ikke er på skolen i dag.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Information in other languages

General information:
https://www.asker.kommune.no/korona/information-on-coronavirus/

Video about quarantine and home isolation https://vimeo.com/showcase/6954708

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen.

Ilustrasjonsbilde