Til foreldre og ansatte på 5. trinn på Hagaløkka barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 5. trinn på Hagaløkka barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag (15. oktober) og til og med lørdag 24. oktober.

Påvist smitte og karantene

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Eleven var på skolen frem til 14. oktober. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle elever og fem ansatte på 5. trinn er pålagt karantene.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For berørte elever og ansatte ved Hagaløkka barneskole gjelder karantenen frem til og med lørdag 24. oktober. De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen mandag 26. oktober.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til elevene på 5. trinn, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal ha karantene vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte, eller ringe tilbake dem.

Det er totalt 36 personer som settes i karantene, 31 elever og 5 ansatte.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene på 5. trinn vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Fredag 16. oktober blir det undervisning via skjerm for 5. trinn fra kl. 10.00.

Hvis eleven ikke har Chromebook med hjem, må en foresatt komme innom skolen mellom kl. 8.00 og 9.00 fredag 16. okt. og hente utstyret i administrasjonen.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte på skolen  når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk (other languages):

Information about Covid-19 in various languages.

Videoes about quarantine and home isolation. 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål!

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen