Til foreldre og ansatte på 5. trinn på Mellom-Nes skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 5. trinn på Mellom-Nes skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra fredag 23. oktober til og med lørdag 31. oktober.

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Eleven var på skolen frem til 21. oktober. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle elever og ansatte på 5. trinn er pålagt karantene.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For berørte elever og ansatte ved Mellom-Nes skole gjelder karantenen frem til og med lørdag 31. oktober. De som er i karantene skal ikke være sammen med noen andre enn dem de bor sammen med. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen mandag 2. november. Karantene skal gjennomføres også om en blir testet med negativ svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til elevene på 5. trinn, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal ha karantene vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake dem.

Det er totalt 55 personer som settes i karantene, 50 elever og 5 ansatte.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene på 5. trinn vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene får informasjon om læringsaktivitetene gjennom Classroom. Undervisningen starter kl. 8.45 på mandag med et videomøte på Meet. Foreldrene får informasjon via Vigilo.

Elevene får med seg Chromebook og annet utstyr til læringsaktivitetene hjem i dag. For de elevene som ikke er på skolen i dag, ber vi om at en foresatt kommer innom skolen og henter elevens skolesaker i administrasjonen.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Du kan bestille time til koronatesting digitalt til deg selv, dine barn eller andre. For å kunne bruke løsningen, må du ha bostedsadresse i Asker og ha BankID/BankID på mobil. Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Her finner du den digitale bestillingsløsningen.

Husk at du ikke trenger å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk

Generell informasjon om Covid-19 på andre språk. 

Video about quarantine and home isolation 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen