Til foreldre og ansatte på Blakstad skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 7. trinn ved Blakstad skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra 29. oktober og til og med fredag 6. november.

En ansatt på trinnet har testet positivt for Covid-19.

Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med andre elever eller ansatte på skolen enn dem som hører til dette trinnet. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene

Smitteoppsporing i gang


Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19


Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk

Video about quarantine and home isolation  

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.