Til foreldre og ansatte på Hagaløkka barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 5. trinn på Hagaløkka barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag (15.oktober) og til og med lørdag 24. oktober.

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Eleven har ikke hatt kontakt med andre elever på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider

Husk at ingen skal møte på skolen  når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk (other languages):

Information about Covid-19 in various languages.

Videoes about quarantine and home isolation. 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål!

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen