Til foreldre og ansatte på Midtbygda skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og en ansatt i 2A på Midtbygda skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra 25. oktober og til og med søndag 1. november.

En voksen som har vært sammen med trinnet, har testet positivt for Covid-19.

Den aktuelle voksne har ikke hatt kontakt med andre elever eller ansatte på skolen enn dem som hører til klassen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt. Dette gjelder også elevene i 2B og 2C.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

Illustrasjonsbilde