29. november: Til foreldre og ansatte på Nesøya skole

Kort fortalt

Vi ønsker med dette å informere om at ytterligere en elev på 6. trinn har testet positivt for Covid-19. Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra i dag og til og med 07.12.

Elevene har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt.

Smitteoppsporing i gang

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. De berørte foreldrene og ansatte har fått nødvendig informasjon.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk/ other languages

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Smittevernoverlege Kjetil Andreas Nesland og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

illustrasjonsbilde