Til foreldre og ansatte på Spikkestad ungdomsskole

En ansatt på skolen har testet positivt for Covid-19.

Vi ønsker med dette å informere om at det er elever på 9.trinn som har vært i nærkontakt med den smittede ansatte på Spikkestad ungdomsskole. Disse settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Ansatte på 8. trinn som har vært i nærkontakt med den smittede settes også i hjemmekarantene. 

Karantenen gjelder fra fredag 30. oktober og til og med torsdag 5. november.

Den ansatte har hatt kontakt med et utvalg elever som hører til 9. trinnet. – Skolen har fått oversikt på hvem dette gjelder, og disse får direkte beskjed. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk: https://www.asker.kommune.no/korona/information-on-coronavirus/

Video about quarantine and home isolation https://vimeo.com/showcase/6954708  

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen