Til foreldre og ansatte ved 1. trinn på Arnestad barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte i klasse 1A og 1C på Arnestad barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Hjemmekarantene gjelder samtlige elever og ansatte i klasse 1A og 1C. Karantenen gjelder fra og med i dag, torsdag 17. september, og til og med fredag 25. september.

Påvist smitte og karantene

En elev på 1. trinnet har testet positivt for Covid-19. Eleven har vært på skolen frem til 15. september, og av smittevernhensyn har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle elever og ansatte i klasse 1A og 1C er pålagt karantene. Eleven som har testet positivt for Covid-19 går ikke på SFO.

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For berørte elever og ansatte ved Arnestad barneskole gjelder karantenen til og med fredag 25. september. Elever som er i karantene skal ikke omgås andre enn sin egen husstand i karantenetiden.

Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen mandag 28. september. For dem som ikke har ferie-SFO betyr dette at det er skole igjen først etter høstferien.

Skolen har fulgt retningslinjer i nasjonal smittevernveileder for 1.-7. trinn. Elever i klassen med påvist smitte har kun hatt kontakt med én samarbeidsklasse. Kommuneoverlegen vurderer derfor at den tredje førsteklassen på skolen og alle andre klasser kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at familier og andre kontakter til dem som nå har karantene kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Eleven har brukt skolebuss. Kommuneoverlegen vurderer at det er lite sannsynlig at det har vært noe smitteoverføring på skolebussen.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte samtlige foreldrene til elever og ansatte som er satt i karantene for å gi nødvendig informasjon. Alle som nå er i karantene vil bli kontaktet fortløpende. Smitteoppsporingsteamet ringer til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å kontakte smitteoppsporingsteamet eller kommuneoverlegen selv.

Det er cirka 46 personer, hvorav 40 elever og seks ansatte, som settes i karantene.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene som er i karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. De vil bli kontaktet og fulgt opp av sin lærer. Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

– Det er viktig at elever/foresatte og ansatte ved Arnestad barneskole følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier Grepp.

Ifølge FHI er de vanligste symptomene på covid-19 også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler mange tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.

Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Kommuneoverlegen minner om de grunnleggende smittevernreglene: vaske hendene, holde avstand og hoste i armhulen.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen