Til foreldre og ansatte på Arnestad skole

Vi ønsker med dette å informere om at 40 elever og seks ansatte i to førsteklasser ved Arnestad barneskole er satt i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag, torsdag 17. september, og til og med fredag 25. september.

Påvist smitte og karantene

En elev på 1. trinn har testet positivt for Covid-19. Eleven har vært på skolen frem til 15. september. Eleven som har testet positivt for Covid-19 går ikke på SFO.

Skolen har fulgt retningslinjer i nasjonal smittevernveileder for 1.-7. trinn. Elever i klassen med påvist smitte har kun hatt kontakt med én samarbeidsklasse. Det betyr at alle andre klasser kan møte på skolen som normalt.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at familier og andre kontakter til dem som nå har karantene, kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt. 

Fjernundervisning

Elevene som er i karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. De vil bli kontaktet og fulgt opp av sin lærer.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte samtlige foreldrene til elever og ansatte som er satt i karantene for å gi nødvendig informasjon. 

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

– Det er viktig at alle elever/foreldre og ansatte ved Arnestad barneskole følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier Grepp.

Ifølge FHI er de vanligste symptomene på covid-19 også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler mange tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.

Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Kommuneoverlegen minner om de grunnleggende smittevernreglene: vaske hendene, holde avstand og hoste i armhulen. 

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen