Til foreldre og ansatte ved Regnbuen Steinerbarnehage

Vi ønsker med dette å informere om at 16 barn og 8 voksne tilknyttet avdeling Østenfor sol settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra 30. oktober og til og med lørdag 7. november.

En ansatt ved avdeling Østenfor sol, har testet positivt for Covid-19.

Den ansatte har ikke hatt kontakt med andre barn enn dem som hører til på avdelingen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at barn/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk: https://www.asker.kommune.no/korona/information-on-coronavirus/

Video about quarantine and home isolation https://vimeo.com/showcase/6954708  

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og leder Elizabeth Sæhl Olsen