Til foreldre og ansatte på Røyken ungdomsskole

En elev på skolen har testet positivt for Covid-19. 13 elever og to ansatte settes i karantene til og med mandag 9. november.

Vi ønsker med dette å informere om at det er elever og ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede eleven på Røyken ungdomsskole. Disse settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Det er snakk om 13 elever og to ansatte.  

Karantenen gjelder fra mandag 2. november og til og med mandag 9. november.

Eleven har hatt kontakt med et utvalg elever som hører til 9. og 10. trinnet.

– Skolen har fått oversikt over hvem dette gjelder, og disse får direkte beskjed. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene.

Smitteoppsporing i gang

I samarbeid med skolen, er kommuneoverlgen i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

You can find information in other languages here. Watch video about quarantine and home isolation.

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

Karanteneinformasjon