Til foreldre ved Nedre Høvik FUS barnehage

Vi ønsker med dette å informere om at 10 barn og 4 ansatte er satt i karantene, da ett barn ved Nedre Høvik FUS barnehage har fått påvist covid-19.

I følge kommuneoverlegen gjelder karantenen fra og med 24. oktober til og med 1. november.

Ett barn i avdeling Kongekrabba i Nedre Høvik FUS barnehage har fått påvist Covid-19. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at totalt 14 personer,10 barn og 4 ansatte, er pålagt karantene.

Her finner dere informasjon om karantenereglene. 

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem man bor sammen med. Barn og ansatte som nå settes i karantene, kan komme tilbake til barnehagen 2. november.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til barna i barnehagen kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal i karantene, vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe dem.

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på andre språk

Information about Covid-19 in various languages.

Videoes about quarantine and home isolation. 

Ta kontakt med barnehagen v/ daglig leder Hanne Kviserud om dere har spørsmål. Telefon 40485725.

Vennlig hilsen

kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe