Til foreldre ved Espira Gullhella barnehage, avdeling Gullklumpen

Vi ønsker med dette å informere om at barn og ansatte på avdeling Gullklumpen i Espira Gullhella barnehage settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra og med fredag 16.oktober til og med fredag 23. oktober.

Påvist smitte og karantene


Ett barn på avdelingen har testet positivt for Covid-19. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle barn og ansatte på avdelingen er pålagt karantene.

Det er totalt 13 personer som settes i karantene, 9 barn og 4 ansatte.

Karantenen gjelder i 10 dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. I dette tilfellet fra 13. oktober. For berørte barn og ansatte ved avdeling Gullklumpen i Espira Gullhella barnehage, gjelder karantenen fram til og med fredag 23. oktober.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem man bor sammen med. Barn og ansatte som nå settes i karantene, kan komme tilbake til barnehagen mandag 26. oktober.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til barna på avdeling Gullklumpen, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal i karantene, vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe dem.

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer om koronatesting og bestilling på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk (other languages:

Information about Covid-19 in various languages.

Videoes about quarantine and home isolation. 

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe