Til foreldre og ansatte i Nedre Høvik FUS barnehage, avdeling Kongekrabba

Vi ønsker med dette å informere om at barn og ansatte på avdeling Kongekrabba i Nedre Høvik FUS barnehage settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra og med lørdag 24.oktober til og med søndag 1. november.

Ett barn på avdelingen har testet positivt for Covid-19. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle barn og ansatte på avdelingen er pålagt karantene.

Det er totalt 14 personer som settes i karantene, 10 barn og 4 ansatte.

Her finner dere informasjon om karantenereglene

For berørte barn og ansatte ved avdeling Kongekrabba i Nedre Høvik FUS barnehage, gjelder karantenen fraog med 24. oktober fram til og med søndag 1. november.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem man bor sammen med. Barn og ansatte som nå settes i karantene, kan komme tilbake til barnehagen mandag 2. november.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til barna på avdeling Kongekrabba, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal i karantene, vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe dem.

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk

Information in various languages. 

Video about quarantine and home isolation 

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe