Til foresatte og ansatte ved Furuly barnehage

Vi ønsker med dette å informere om at samtlige barn og ansatte ved Furuly barnehage settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Et barn i barnehagen har testet positivt for Covid-19.

Kommuneoverlegen i Asker pålegger 36 personer, hvorav 29 barn og 7 ansatte, karantene i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Furuly barnehage er en liten barnehage der barn og ansatte fungerer som en og samme kohort. Av smittevernhensyn har kommuneoverlegen i Asker derfor besluttet at samtlige barn og ansatte er pålagt karantene. Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. Kommuneoverlegen har definert karanteneperioden fra og med i dag, fredag 18. september, og til og med lørdag 26. september.

Barn og ansatte som er i karantene skal ikke omgås andre enn sin egen husstand i karantenetiden. Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at familier og andre kontakter til dem som nå har karantene kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Her finner dere mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om karantene.

Smitteoppsporing i gang

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen.

Smittesporingsteamet er i gang med å kontakte samtlige foreldrene til barn samt ansatte som er satt i karantene for å gi nødvendig informasjon. Alle som nå er i karantene vil bli kontaktet fortløpende. Smitteoppsporingsteamet ringer til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å kontakte smitteoppsporingsteamet eller kommuneoverlegen selv.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at foresatte til barn og ansatte følger med og tar kontakt med koronatelefonen dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon i dagene fremover.

Ifølge FHI er de vanligste symptomene på covid-19 også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler mange tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.

Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for barnehager. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp