Til foresatte og ansatte ved Heggedalsskogen barnehage

Vi ønsker å informere foresatte og ansatte om at én ansatt ved avdeling Friluft 123 i Heggedalsskogen barnehage har testet positivt for covid-19.

Dette betyr at barn og voksne ved denne avdelingen settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra idag fram til og med søndag 18. oktober.

Kommuneoverlegen er i gang med smittesporingsarbeidet.

Kommuneoverlegen i Asker har pålagt 22 personer, hvorav 17 barn og 3 voksne ved denne ene avdelingen. I tillegg berører det to avdelingsledere i samme sone. Karanten er i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er kun driften ved denne ene avdelingen ved barnehagen som er berørt.

Smittesporingsteamet er i gang med å kontakte alle som skal i karantene, og de blir gitt nødvendig informasjon.

Kommuneoverlegen opplyser om at det er trygt å opprettholde ordinær drift i barnehagen for øvrige barn og ansatte.

Karantene

Barn og voksne som er nærkontakter til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er kommuneoverlegen i Asker som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Alle som er satt i karantene skal være i karantene i 10 døgn fra siste kontakt med en smittet, selv om du har tatt covid-19-test og den er negativ.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

Barnehagen har fulgt smittevernveilederne, og barn og voksne på den berørte avdelingen har kun hatt kontakt med hverandre. Kommuneoverlegen vurderer derfor at de andre avdelingene ved barnehagen kan opprettholde normal drift.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med, heller ikke de i samme kohort fra barnehagen.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at søsken, foreldre og andre kontakter til dem som nå har karantene kan gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

De som er i karantene bør ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon.

Alle som den smittede har hatt kontakt med, vil bli kontaktet. Smittesporingsteamet vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er viktig at man tar telefonen også når det er ukjent nummer, da det kan være smittesporingsteamet som ringer.

Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake til dem, da smittesporingsteamet vil fortsette å ringe til de får tak i den enkelte.

Generell informasjon til foresatte med barn som har mulige symptomer på covid-19

  • Barn med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen.
  • Lurer du på om du eller barnet ditt er smittet med covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider.
  • Barn med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Vi minner om at hånd- og hostehygiene og avstand mellom personer er svært viktig for å forhindre smittespredning.

Her finner du mer informasjon fra Folkehelseinstituttets (FHIs) om personer som er satt i karantene.

Information about Covid-19 in various languages.

Videoes about quarantine and home isolation.

Følg med på informasjon fra barnehagen og på kommunens hjemmesider. 

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder i barnehagen, Merete Bjertnes, dersom dere har spørsmål:

Mobil: 928 14 464, E-post:

Vennlig hilsen

Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef barnehager Bodil Moe