Viktig informasjon til alle elever, foresatte og ansatte på 8. trinn ved Landøya skole

Alle som er satt i karantene på 8. trinn ved Landøya skal være i karantene i 10 døgn fra siste kontakt med en smittet, selv om du har tatt covid-19-test og den er negativ.

Kommuneoverlegen minner om at personer i smittekarantene ikke kan:

  • gå på jobb eller skole
  • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
  • ta offentlig transport
  • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
  • Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme, isolere deg og testes.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Folkehelseinstituttets (FHIs) informasjon til deg som er bedt om å holde deg i karantene eller hjemmeisolasjon. 

Her kan du lese mer om karantenereglene.