Til alle foresatte i askerbarnehagene og askerskolen

Barnehager og skoler skal fortsatt være på gult tiltaksnivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell.

Vi takker foreldrene for en stor innsats under pandemien og for forståelse og tålmodighet når tilbudet i barnehagene og skolene har vært annerledes over tid.

Gjennom månedene under pandemien har vi ansatte fått mange og nyttige erfaringer. Alle ansatte jobber for at tilbudet skal være så godt som mulig, men med høyt fravær og smittevernbegrensninger har barna og ungdommene og dere foreldre fått et annerledes år også i barnehager og skoler. Vi har laget egne rutiner for pandemien, dette gjelder også hvordan overgangene skal bli best mulig mellom barnehage og skole og mellom skoleslagene.

Asker kommune har fått ny lokal forskrift om smittevern

Formannskapet vedtok tirsdag 25. mai 2021, en ny lokal forskrift.

Barnehager og skoler skal fortsatt være på gult tiltaksnivå i Utdanningsdirektorates trafikklysmodell. Vi har hatt dialog med kommuneoverlege, Meera Grepp, som sier:

“På grunn av smittesituasjonen skal barnehager og skoler i Asker kommune fortsatt være på gult nivå i trafikklysmodellen. Vi ber derfor virksomhetene om å opprettholde praksis med digitale møter mellom kollegaer og også å vente med fysiske foreldremøter til høsten. Summen av tiltak har effekt på smittevernet. Nå lettes en del smitteverntiltak i samfunnet, da anbefaler vi å vente med videre gjenåpning og normalisering i barnehager og skoler”

For barnehager og skoler, presiserer vi følgende:

  • Foreldremøter gjennomføres digitalt eller utsettes til høsten.
  • Skolene kan gjennomføre besøk av nye elever på 1. trinn og 8. trinn hvis det er kapasitet til det før ferien. Barna skal være i sine kohorter under besøkene og skal ikke være sammen på tvers av kohorter, barnehager eller skoler.

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, ber vi deg ta kontakt med egen barnehage eller skole.

Muntlig eksamen for 10. trinn er avlyst

Regjeringen besluttet torsdag 27. mai å avlyse muntlig eksamen.

Ungdomsskolene har organisert for å gjennomføre eksamen og vil nå trenge litt tid for å utarbeide gode opplegg for ukene frem til sommerferien. Hvis ungdomsskolene har behov, har vi signalisert at de kan tilby noe hjemmeopplæring eller enklere opplegg i dagene som kommer slik at de får tid til å gjøre nødvendige forandringer.

Hvordan har pandemien preget barn og ungdom?

Undersøkelser og studier viser at de aller fleste har taklet pandemien og smittevernbegrensningene greit. Det er allikevel noen som har strevd mer som følge av pandemien. Dette gjelder både barn og ungdom, men også foreldre og familier. Vi ønsker å tilby hjelp til dere som trenger det og oppfordrer foreldre til å ta kontakt med barnehagen eller skolen, eller direkte med hjelpetjenestene for barn og unge. Vi arbeider nå med hvordan vi skal møte barna og elevene etter korona. Alle skal få mulighet til å snakke om sine opplevelser. Flere vil trenge oppfølging over noe tid, her har vi et godt apparat i Asker kommune som kan bidra.

Vennlig hilsen

Bodil Moe, kommunalsjef for barnehage

Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole