Til ansatte i skoler og barnehager i Asker

Kriseledelsen i Asker ble i møtet onsdag 30. juni enige om at kommunen kan tilby første dose til alle som har registrert seg i vaksinekø, inkludert ansatte i skoler og barnehager, innen 1. august.

Med forbehold i FHIs vaksineprognoser for juni og juli, vil kommunen tilby vaksine til alle innbyggere over 18 år.  

For å sikre at alle ansatte i målgruppen er vaksinerte før skolestart, setter vi av en dag i begynnelsen av august for å fange opp ansatte i målgruppa som ikke er blitt vaksinert, inkludert ansatte som bor i andre kommuner.

Tilbudet vil gjelde en bestemt dag i uke 31, og praktisk gjennomføring avtales nærmere mellom virksomhetene og vaksineklinikken.

Dersom du får tilbud om vaksine før uke 31 i din bostedskommune, ber vi deg takke ja til dette tilbudet.

Tilbudet vil gjelde en bestemt dag i uke 31. Den enkelte ansatte som dette er aktuelt for, ringer vaksinasjonstelefonen for å bestille vaksinetime.  

Vennlig hilsen,

kommuneoverlege Meera Grepp