30. oktober: - Vi må stå sammen

Smitten øker i askersamfunnet og i landet for øvrig. – Vi oppfordrer våre innbyggere til å vise empati og stå sammen i kampen mot viruset, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Det kan være krevende for både barn og voksne som har hatt korona å komme tilbake til sin barnehage, skole eller arbeidsplass.
 
- Vi får av og til høre at enkelte barn plutselig ikke har noen å leke med når de kommer tilbake. Vi får også høre at det går rykter om de voksne som får påvist smitte: hvor de har vært og hvordan de kan ha blitt smittet med korona. Det vi trenger nå er samhold, empati og forståelse, slik at vi sammen kan bekjempe viruset, sier Grepp.

Ingen ønsker å bli smittet

Smitten øker i askersamfunnet og i landet for øvrig. Folk er forskjellige og responderer på smitteøkningen på forskjellige måter.
 
- Noen avlyser alt av aktiviteter og trekker innendørs. Andre lever tilsynelatende som normalt innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Uansett hvilket liv man lever, er det viktig å huske: Ingen ønsker å bli smittet med korona. Ingen ønsker å smitte andre. Ingen ønsker å bli alvorlig syk eller miste en de er glad i, sier kommuneoverlegen i Asker.
 
Dette var også et budskap fra nasjonale helsemyndigheter i sommer. – Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot, sa helseminister Bent Høie i juli.

Gode rutiner for smittehåndtering

- Som lege og medmenneske kan jeg forstå at situasjonen vi er i kan oppleves som skremmende for noen. Det er normalt å være redd for seg selv og sine, og ville beskytte de man er glad i, men stigmatisering og ekskludering er ingen vei å gå. Nå må hver og en av oss være den beste utgaven av seg selv. Vi må vise respekt og ansvar. Vi må stå sammen og sammen bidra til å skape trygge og inkluderende miljøer. I barnehager. På skoler. Og i nabolag. Både for barn og voksne, sier Grepp.
 
Og er det noen som er redd for å bli smittet, og ikke vet hvordan man skal forholde seg til smitte, så har kommuneoverlegen noen faktaopplysninger som kanskje kan bidra til å skape ro og trygghet:
  • Vi har gode rutiner for håndtering av koronasmitte i våre skoler og barnehager, og ellers i samfunnet. Barn smittes mindre, blir ofte mindre syke og er lite smittsomme.
  • Blir et barn eller en voksen syk, settes de i hjemmeisolasjon og følges opp av kommunens smitteoppsporingsteam.
  • Smittesporingsteamet avgjør hvem som er nærkontakt og hvem som blir satt i tidagerskarantene.
  • Er det oppdaget smitte på en skole eller i en av våre barnehager, blir ofte hele avdelinger, klasser eller klassetrinn satt i karantene da de har vært tett på hverandre. De det gjelder vil alltid få beskjed.
  • Også barn, foresatte og ansatte som ikke blir direkte berørt, får informasjon fra sin barnehage/skole.
  • Når karantenetiden er over, er det trydt for barn og voksne å komme tilbake.  
  • Når et barn eller voksnen som har fått påvist smitte kommer tilbake fra hjemmeisolasjon, er de vurdert som helt friske av sin lege. De kan gå på skolen, leke med andre og delta i fritidsaktiviteter som vanlig.