1. mars: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen og forsterkede smitteverntiltak, var tema i kriseledelsen mandag 1. mars.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1310 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 63 nye smittetilfeller og 1393 personer har blitt testet.

Asker kommune er godt i gang med vaksinering av innbyggerne i henhold til den nasjonale prioriteringslisten. Per i dag har 4796 personer fått dose 1, mens 2384 personer har fått dose 2 og er fullvaksinert. Totalt er det satt 7180 vaksinedoser.

Asker kommune mottar vaksiner fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Det er bekreftet at kommunen i uke 9 vil få til sammen 2896 vaksinedoser. Asker er foreløpig varslet om at kommunen i uke 10 vil få til sammen 1940 vaksinedoser.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Forsterkede smitteverntiltak i Asker

 • Asker kommune følger de til enhver tid gjeldende nasjonale forskrifter og anbefalinger om smitteverntiltak. Kriseledelsen følger smittesituasjonen i regionen tett og gjør løpende vurderinger. Som en følge av den gjeldende smittesituasjonen i hovedstadsregionen, økt fremvekst av muterte virusvarianter og bekymring for økt mobilitet i samfunnet, har kriseledelsen besluttet å iverksette enkelte nye forsterkede smitteverntiltak lokalt i Asker. I tillegg styrker kommunen oppfølgingen og dialogen med næringslivet, organisasjoner, idretten og kulturlivet mm.
 • Asker kommune har i løpet av helgen deltatt på flere møter med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet viser til at den britiske virusvarianten er på fremmarsj i Osloregionen, og nå har blitt den dominerende varianten i Oslo og enkelte andre kommuner i regionen.
 • Asker kommune har foreløpig relativt god oversikt over de ulike smittehendelsene som oppstår i lokalsamfunnet. Kommunen er samtidig bekymret for smitteutviklingen i regionen og i enkelte nabokommuner, og mulig økt mobilitet over kommunegrensene.
 • Som en følge av smittesituasjonen i regionen, har kriseledelsen i dag besluttet følgende forsterkede anbefalinger og tiltak i Asker:
  • Forsterket smittevern ved kjøpesentre og øvrige forretninger, med krav om antallsbegrensninger i hver enkelt forretning.
  • Treningssentre kan holde åpent, men kun for egne innbyggere.
  • Hjemmekontor skal benyttes av alle som har anledning til det.
  • Asker kulturhus og Sekkefabrikken holdes stengt inntil videre, foreløpig frem til etter påske. Asker kino holder åpent. 
  • Svømme- og idrettshaller holdes inntil videre stengt for aktivitet og trening for voksne.
  • Forsterket kontroll med byggeplasser. Bransjestandarder skal dokumenteres og etterleves. Det vurderes forsterket testing av ansatte på byggeplasser.
  • Kommunen vil innføre forsterket TISK-strategi (testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene), samt ved behov gjennomføre massetesting (ordinære tester eller hurtigtester) i bestemte områder, for bestemte målgrupper eller virksomheter.
 • Kommunen vil invitere til eget møte med Asker næringsforening om iverksettelse av tiltakene.
 • Kriseledelsen følger utviklingen tett, og vil løpende vurdere om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak.
 • Asker kommune oppfordrer alle innbyggere til å hele tiden følge smittevernreglene og ta hensyn til at vi fortsatt er i en pågående pandemi. Vi ber om at alle fortsatt holder avstand, vasker hender og tester seg, også ved svake symptomer. Vi ber i tillegg om at alle unngår for mange nærkontakter, unngår større samlinger og hele tiden er bevisst smittefaren i samfunnet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Les mer om nasjonale og lokale koronaregler og anbefalinger