10. april: Strenge tiltak forlenges to uker for Asker og Bærum

Regjeringen har 10. april besluttet å videreføre tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for blant annet Asker og Bærum. Det kommer fram av en pressemelding fra regjeringen i dag - 10. april - klokken 10.00.

- Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av Covid-19-forskriften kapittel 5 A til etterretning, da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid, sier ordfører i Asker, Lene Conradi og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Regjeringens beslutning idag betyr at Asker kommune fra og med 12. april til og med 25. april er underlagt de samme strenge smittevernreglene vi har hatt siden 12.mars.

Ser fram til mulige justeringer i forskriften

Departementet har bedt Helsedirektoratet, i samråd med FHI, utarbeide forslag til justeringer i forskriften. Et slikt forslag skal foreligge i midten av neste uke, slik at dette kan innarbeides i gjeldende forskrift.

- Vi er svært tilfreds med dette, og ser frem til de endringer som eventuelt vil komme i positiv retning. Situasjonen for vårt næringsliv er svært kritisk,  og derfor er det ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå og at det ikke går for lang tid for det tas en ny vurdering av tiltaksnivå.

Vi oppfordret i møte med statsforvalter på torsdag til mer likebehandling mellom kommuner, og det er gledelig at vi nå ser at det utredes en harmonisering i positiv retning mellom Oslo og Viken, sier Hammer Krog og Conradi. 

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved for eksempel å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves selvfølgelig for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig, mener de to ordførerne. 

De legger til:

- I tillegg håper vi at det også kan åpnes opp for trening innendørs for individuelle idrettsutøvere på toppnivå. Vi ser frem til justeringer som gir håp om sakte gjenåpning av samfunnet vårt. 

Her kan du lese regjeringens pressemelding fra 10. april 2021.

Se råd og regler i Asker