10. februar: Status fra kriseledelsen

Kort fortalt

Statur for smittesituasjonen, og beslutning om bruk av ishaller.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter fra rapporten for uke 5:

  • I Asker kommune ble det meldt 85 nye tilfeller av covid-19 i uke 4 og 5, noe som er omtrent på nivå med antall tilfeller i uke 2 og 3 (82).
  • Blant de 85 meldte tilfellene har 82 prosent kjent smittested og 18 prosent har ukjent smittested.
  • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 250 færre enn i uke 4.
  • Andel av personer som testet seg i uke 5 som fikk påvist covid-19 var 2,3 prosent, noe som er en økning fra 1,7 prosent i uke 4.
  • Det er gjort 3335 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 500 flere enn i uke 2 og 3 (2882).
  • Av personer som er folkeregistrert i Asker, så er det 2518 personer som har fått dose 1 og 512 personer som har fått dose 2.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4 med mulighet for utvikling til nivå 3 i løpet av de nærmeste ukene.

Her kan du se ukesrapportene.

Her er tall og grafer for smittesituasjonen.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Bruk av ishaller

FHI uttaler at koronaviruset overlever best ved lav temperatur og lav luftfuktighet, slik at utøvelse av visse idretter under slike forhold kan medføre en høyere risiko for utbrudd av sykdom. FHI anbefaler derfor at man ved høy smitterisiko i samfunnet (tilsvarende smitterisikonivå 4) bør unngå organisert trening i ishaller for lagidretter slik som ishockey.

FHI presiserer at man skal organisere treningen slik at individuelle skøyteaktiviteter som ikke innebærer nærkontakt kan foregå så lenge det er mulig å holde god avstand til andre utøvere (minst én meter).

Videre presiseres det at man bør se på muligheter for å senke antallet som er til stede i hallen samtidig (både på skøytebanen og i garderobene). I tillegg oppfordres det til utendørsaktivitet der hvor dette er mulig, grunnet økt smittefare innendørs.

FHI anbefaler videre at foreldre eller annet støttepersonell ikke oppholder seg i hallen eller garderobene under/etter trening, men hvis nødvendig for å hjelpe barna, må dette gjøres med god avstand til andre.

Det vises til nærmere informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet og FHI og idrettens egne veiledere.

Kriseledelsen har vurdert smitterisiko, tiltak og bruk av kommunens ishaller. Som det fremgår av Asker kommunes ukesrapport for smittesituasjonen, ligger kommunen på risikonivå 4 med mulighet for utvikling til nivå 3 i løpet av de nærmeste ukene.

Kriseledelsen har besluttet at Askerhallen og Holmen ishall kan holdes åpent i tråd med nasjonale forskrifter for trening/aktivitet for barn og unge under 20 år, samt for toppidrett. Kriseledelsen forutsetter imidlertid at ansvarlig arrangør utarbeider egne smittevernplaner i tråd med FHIs anbefalinger for bruk av ishaller.

Dersom det er behov for råd eller veiledning, kan kommuneoverlegen kontaktes. Kommunen vil følge opp med tilsyn av ishallene.

Fjordkraftligaen (eliteserien) har besluttet å utsette kamper inntil videre. En eventuell åpning avklares mellom ishockeyforbundet og nasjonale helsemyndigheter.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.