10. september: Forlenger gult tiltaksnivå i skoler og barnehager

Asker kommune forlenger gult tiltaksnivå i barnehager, grunnskolen og videregående skoler ut uke 37.

– Basert på kommuneoverlegens vurderinger av smittesituasjonen i Asker og hennes faglige råd, har vi nå besluttet å forlenge gult tiltaksnivå i barnehager, grunnskolen og videregående skoler ut uke 37. Vi ser det er behov for stabilitet og forutsigbarhet for elever, ansatte og foresatte. Samtidig er det relativt høyt smittetrykk i disse aldersgruppene. Vi vil vurdere ytterligere forlengelse mot slutten av uke 37, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Kommuneoverlegen oppfordrer til samtidig til redusert kontakt i fritiden.

– Vi anbefaler særlig ungdom på skoler med høyere smitte å redusere fritidsaktiviteter i samme perioden – det vil si uke 37, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

 Hun oppfordrer alle til å følge de generelle smittevernreglene, og ta vaksine.

– Til de som ennå ikke har tatt vaksine, vil jeg anbefale å registrere dere i Helseboka og få time til vaksinering. Pandemien er ikke over og vi ønsker at flest mulig skal få anledning til å få vaksine, understreker Grepp

Her kan du lese mer om skoler og barnehager under koronapandemien.