12-15-åringer tilbys vaksinasjon

Alle født i 2006, 2007 og 2008 og som er bosatt i Asker får nå tilbud om vaksinasjon mot korona ved Vaksinasjonsklinikken. Barn født i 2009 og fylt 12 år blir vaksinert på skolen.

Person blir vaksinert
Foto: Hyperredink

Ungdommen får fri på skolen den tiden det tar å få vaksine.

I Asker kommune vil barn/unge få Pfizer i tråd med anbefaling fra FHI.

Ungdom i denne alderen som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering. 

Samtykkeskjema

Barnet/ungdommen må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Skolene har sendt ut samtykkeskjema i ranselpost til elever på 10.-trinn fredag 3. september. 

Her kan du også laste ned samtykkeskjema (PDF)

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert av begge foresatte på vaksinasjonsdagen.

Barna som skal vaksineres på skolen må levere samtykkeskjema på skolen innen torsdag 9. september.

Registrering i Helseboka

Vi ber om at alle barn/ungdom registrerer seg i Helseboka før de kommer til vaksinasjon. 13-15-åringer må ha foresatte tilstede på vaksinasjonsdagen, for å få vaksine, hvis de ikke er registrert i Helseboka på forhånd. Dette er i tillegg til medbrakt samtykkeskjema.

For å registrere barnet ditt i Helseboka trenger du BankId.

Registrer barnet ditt her


Husk at barnet/ungdommen må ha med sitt 11-siffrede personnummer på vaksinasjonsdagen.

Ungdom født i 2006

Vi har satt opp tre dager med drop-in-timer på Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 i uke 36.

Kom på et tidspunkt det passer for deg, men husk at du må være registrert i Helseboka og ha med signert samtykkeskjema fra begge foresatte.

Tider for drop-in:

 • Mandag 6.september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00
 • Onsdag 8. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00
 • Fredag 10. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00

Tidene for drop-in er for ungdom født i 2006 som er folkeregistret i Asker kommune og for alle som går på skole i andre kommuner, er folkeregistrert i Asker og er født i 2006, 2007 0g 2008.

Ungdommen kan ha med foresatt/forelder under vaksineringen, hvis de ønsker det.

Ungdom født i 2007 og 2008

Vi vaksinerer ungdom født i 2007 og 2008 og som er folkeregistrert i Asker, i Lensmannslia 4 i uke 37. Vaksineringen vil skje skolevis.

Er du bosatt i Asker, men går på skole i en annen kommune, kan du komme på drop-in onsdag 8. september og fredag 10. september

Tid for drop-in

 • Onsdag 8. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00
 • Fredag 10. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00

Vaksinering ved Vaksinasjonsklinikken uke 37

Tirsdag 14. september

 • Asker kommune introduksjonssenter midt, nord, sør kl. 09.00-11.00
 • Borgen ungdomsskole kl. 11.00-14.00
 • Den Alternative skolen kl. 10-14.30
 • Hovedgården ungdomsskole kl. 16.00-18.30
 • Landøya ungdomsskole kl. 18.30-21.00

Onsdag 15. september

 • Slemmestad ungdomsskole kl. 15.30-19.30
 • Røyken ungdomsskole kl. 19.30-21.00
 • Drop-in for alle født i 2007 og 2008 som går på friskoler og kommunale skoler i andre kommuner kl. 18.30-21.00

Torsdag 16. september 

 • Solvang ungdomsskole kl. 08.30-11.30
 • Risenga ungdomsskole kl. 12.30-15.30
 • Vollen ungdomsskole kl. 16.00-18.00
 • Tofte ungdomsskole kl. 18.00-19.30
 • Sætre ungdomsskole kl. 19.30-21.00

Fredag 17. september

 • Torstad ungdomsskole kl. 08.30-12.00
 • Ungdomsskoleelever fra friskoler i Asker kl. 12.30-14.00
 • Drop-in for alle født i 2009 som bor i Asker men går på skole i en annen kommune kl. 12.30-14.00
 • Spikkestad ungdomsskole kl. 15.30-19.00
 • Drop-in for elever på vgs, ungdomsskoler og barneskoler som ikke kunne komme på tidligere oppsatt tid kl. 15.30-21.00

Barn født i 2009

Barn født i 2009 og som har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine på sin skole i løpet av uke 37. Skolehelsetjenesten vil gjennomføre vaksineringen på den enkelte skole. 

Barn som er født i 2009 og går på skole utenfor Asker kan komme til drop-in-vaksinasjon ved Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4, fredag 17. september kl. 12.30-14.00. 

Dato for vaksinering ved skolene

Informasjon om tid og sted for vaksinasjon gis av skolen.

Om vaksinering

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • Ungdom i denne alderen som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering. 

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen.

Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no

Les mer om vaksinasjon i Asker kommune