12. mars: Landøya ungdomsskole heves til rødt smittevernnivå

Etter anbefaling fra kommuneoverlegen har kriseledelsen i Asker kommune besluttet rødt smittevernnivå på Landøya ungdomsskole etter smitte hos flere personer. Tiltaket iverksettes mandag 15. mars og varer foreløpig hele uke 11 til og med 19. mars.

Kommuneoverlegen har fulgt utviklingen av smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole tett den siste tiden. Flere elever har fått påvist smitte og det er foreløpig ikke tilstrekkelig oversikt over smitten. Derfor økes smitteverntiltakene til rødt nivå i følge trafikklysmodellen for skolene.

Kriseledelsen vil onsdag 17. mars ta stilling til om tiltaket skal forlenges..

Mandag 15. mars gir skolen digital undervisning for å bidra til å redusere smitterisiko og for å klargjøre skolen til rødt nivå. Fysisk tilstedeværelse med rødt nivå iverksettes fra tirsdag 16. mars for elever som ikke har karantene.

Tiltak

For å redusere risiko for smittespredning, anbefaler kommuneoverlegen følgende tiltak for Landøya ungdomsskole:

  • Landøya ungdomsskole anbefales hevet til rødt nivå i trafikklysmodellen for ungdomsskoler til og med 19 mars
  • Alle personer som er i -  eller har vært satt i - karantene, bør teste seg
  • Andre elever anbefales testing ved utvikling av forkjølelsessymptomer/feber/hodepine
  • Ungdommene begrenser kontakt med hverandre på fritiden så mye som mulig og har helst kontakt innen kohorter

Har ikke nok oversikt over situasjonen

– Vi har ikke nok oversikt over smitteveiene ennå. Derfor setter vi nå - i samarbeid med skoleledelsen - skolen på rødt nivå, slik at vi kan skaffe oss oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Test deg ved symptomer

Kommuneoverlegen anbefaler at alle som mistenker koronasmitte tester seg, også de som har milde symptomer.  

– Tiltakene på Landøya ungdomsskole gjennomføres for å få oversikt over situasjonen og forebygge ytterligere smitte. Det er viktig at alle som utvikler symptomer, som nesetetthet, snørring, hodepine, svimmelhet, feber, hoste eller kvalme/diaré, tester seg så snart som mulig, sier Grepp.

Samhold, empati og forståelse

Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å fortsatt vise samhold, empati og forståelse, slik at viruset kan bekjempes sammen.

– Det er ingen som ønsker å bli smittet. Det er ikke nødvendigvis slik at de som blir smittet har vært mer uforsiktige enn andre. Noen er mer utsatt. Andre har rett og slett vært uheldige. Ingen ønsker å smitte andre.

Nå må vi stå sammen og slik bidra til å skape trygge og inkluderende miljøer. Det er ingen som ønsker å bli alvorlig syk eller miste en de er glad i, sier kommuneoverlege Grepp.