12. mars: Oppretter koronatelefon

Torsdag 12. mars åpner Asker kommune en telefonlinje for personer bosatt i Asker som mistenker å være smittet med korona.

Kort fortalt

Ring koronatelefonen bare hvis du tror du har behov for å testes, eller for å avklare om du trenger kontakt med lege.

– Hensikten er å avlaste legevakttjenesten, som den siste tiden har hatt veldig stor pågang. For å sikre at alvorlig syke kommer igjennom på legevaktens telefon, ber vi innbyggerne om å kun ringe legevakten hvis de er alvorlig syke, sier Lene Conradi, ordfører i Asker, som håper koronatelefonen vil bidra til å trygge kommunens innbyggerne.

Nummeret du kan ringe er: 66 71 59 99.

– Vi ber om at du ringer på koronatelefonen kun hvis du tror du har behov for å testes, eller for å avklare om du trenger kontakt med lege, sier virksomhetsleder Ann Helene Arnestad i Asker kommune.

Hvem kan ringe publikumstelefonen?

Det nyopprettede nummeret er for innbyggere i Asker som tror de kan være smittet med korona eller som har spørsmål rundt testing, og som ikke får tak i sin fastlege. Telefonen besvares av helsepersonell.

Generelle råd og veiledning

For generelle råd og veiledning rundt korona, må den enkelte sjekke Folkehelseinstituttets eller Helsedirektoratets hjemmesider eller ringe informasjonsnummeret - 815 55 015 - som er opprettet av Helsedirektoratet. Asker kommune oppdaterer også sine nettsider om koronaviruset fortløpende.

Når kan du ringe?

Sjekk oppdaterte opplysninger på kontaktsiden for korona her.

Vask hendene, host riktig

Kommunen minner samtidig innbyggerne om hygienerådene: God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre, et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.