12. mars: Status fra kriselededelsen

Kort fortalt

Status for smittesituasjonen og prioriterings-rekkefølge for vaksinasjon, var sakene som ble behandlet i kriseledelsens møte fredag 12. mars.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 435 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 96 nye smittetilfeller.

Det har den siste tiden vært en betydelig økning i antall testede. Torsdag 11. mars ble 730 personer testet, og de siste sju dagene har totalt 3 936 personer blitt testet ved koronaklinikken.

Den økte testingen har sammenheng med flere smitteutbrudd, spesielt ved ungdomsskoler og videregående skoler.

Asker kommune ser noe økning i smittetallene denne uken. Smitten er i større grad enn tidligere knyttet til enkeltstående tilfeller, og det er i tillegg en økning i ukjent smitte. Dette er indikasjoner på økt smitte i samfunnet generelt.

Kommunen arbeider løpende med testing, smitteoppsporing og karantenesetting, og følger utviklingen tett.

Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3 med økt mulighet for utvikling til nivå 4.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinasjon

Asker kommune legger til grunn Folkehelseinstituttets retningslinjer for prioritering av vaksiner til befolkningen, herunder helsepersonell og øvrige samfunnskritiske funksjoner.

I dag er føringene at vaksiner først skal prioriteres til de eldste eldre, personer med underliggende sykdom og inntil 20 prosent til helsepersonell.

Beslutning om prioriteringsrekkefølge for vaksinasjon av personer med samfunnskritiske funksjoner fattes av kommuneoverlegen i tråd med nasjonale føringer og medisinskfaglige vurderinger.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på gult beredskapsnivå.