13 bedrifter mottok fondsmidler til innovasjonsprosjekter

Som et bidrag til næringslivet under koronakrisen, utviklet Asker kommune et gründer- og innovasjonsfond. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordninger.

Gründerbedrifter Asker rådhus
Fredag 26. juni ble 13 bedrifter invitert til Asker kommune for utdeling av tilsagnsbrev av ordfører Lene Conradi.

Fondet ble opprettet etter vedtak i formannskapet, da de tirsdag 14. april enstemmig vedtok en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak. 

På bakgrunn av vedtaket, ble det etablert en egen tilskuddsordning fra et gründer- og innovasjonsfond på to millioner kroner. Utvelgelsen var basert på en egen konkurranse. 

13 utvalgte prosjekter

På bakgrunn av konkurransen, ble 13 innovasjonsprosjekter valgt ut. Representanter for bedriftene bak disse prosjektene ble fredag 26. juni invitert til Asker rådhus for utdeling av tilsagnsbrev fra ordfører Lene Conradi.

Følgende bedrifter og prosjekter mottok tilsagnsbrev:

 • Versabatt
  • Portable batterier i en fleksibel og robust innpakning.
 • Syverstad Gård
  • Selskapslokaler og økologisk produksjon.
 • IntSpo
  • Leverer IoT-løsninger med avansert lokasjon og sensorteknologi.
 • Mobile Hospital
  • Standard stålkontainere ombygget til fleksible IUC (Intensive Care Unit). Dette som en beredskapsenhet.
 • Ec-play
  • Musikkopplæring på en helt ny og unik måte.
 • 3D analyse
  • Produkter og analyser basert på digitale geografiske data.
 • Jodacare
  • Sikker og teknologisk sikker plattform for kommunikasjon rundt en sårbar person.
 • MS Donna
  • Norsk sjømat (kongekrabbe) på en mer bærekraftig, sirkulær og holdbar måte.
 • Ecofric
  • IT-portal for å hjelpe bedrifter å bli mer bærekraftige.
 • Algæ
  • Produksjon for mikroalger, som i hovedsak skal leveres som fiske-og dyrefõr.
 • Marketwell
  • Digitalt verktøy for å forenkle drift av salonger innen velvære.
 • Fjordtech Solution
  • Komplett renseanlegg for marinaer.
 • CombiPro
  • Rensing av mikro-/ nanoplast fra vann ved hjelp av nanoteknologi.

Vi gratulerer med tilsagnene, og gleder oss til å høre om hvordan det går videre med prosjektene!