13. august: Ser fram til at askerbøringene er fullvaksinert

- Vi ser nå fram til at alle askerbøringer er fullvaksinert. Vi skal motta nesten 28 000 doser i løpet av de neste ukene. Dette betyr, slik det ser ut nå, at vi stort sett blir ferdig med dose to for Askers innbyggere innen utgangen av uke 35, sier en optimistisk ordfører, Lene Conradi, etter kriseledelsens første møte etter sommeren i dag.

- Vi har heldigvis hatt relativt lav smitte gjennom sommeren. Vi ser likevel at antallet smittetilfeller øker nå i overgangen til høsten – noe som er i tråd med den nasjonale trenden, men vi er fortsatt i grønn beredskap, sier Conradi. 

Tester for karantene 

- Mandag er det skolestart, og mange barn og unge gleder seg til å begynne igjen. Nasjonale myndigheter har denne uken gitt nye føringer om smittekarantene for barn og unge fra 16. august. Dette betyr at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Kommunen tar i bruk hurtigtester allerede neste uke slik at barn og unge raskt kan testes ut av smittekarantene, sier ordføreren og legger til: 

- Pandemien er fortsatt et faktum. Det er fortsatt grunn til å følge med på situasjonen. Jeg oppfordrer alle til å følge de overordnede smittevernråd og regler. 

Status fra kriseledelsens møte 13. august: 

  • Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2651 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 58 nye smittetilfeller og 2098 personer er testet ved koronaklinikken.
  • Asker kommune har gjennom sommeren hatt lav smitte. Antallet smittetilfeller har som forventet økt noe de siste to ukene, i tråd med trenden nasjonalt, men ligger fortsatt på et lavt nivå. Ingen personer er innlagt på sykehus. Kommunen har grønn beredskap.

Vaksinasjon

  • Asker kommune har så langt satt 108 345 vaksinedoser. Totalt 69 473 personer er vaksinert med én dose, og av disse er 38 872 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune ga allerede i slutten av juli ansatte i skoler og barnehager tilbud om å få andre vaksinedose i løpet av uke 31 og 32, og et stort antall ansatte benyttet seg av dette tilbudet. Kommunen har fått lovnad om å motta nesten 28 000 doser i uke 33 og 34. Alle dose to fremskyndes med fire uker. De aller fleste vil derfor få dose to i løpet av de nærmeste ukene. Det betyr at også ansatte i skoler og barnehager i løpet av kort tid etter skole- og barnehagestart vil være fullvaksinert.
  • Kommunen vurderer fortløpende behov og prioriteringer i vaksinasjonsarbeidet. Vaksinasjonsklinikken vaksinerer også lørdager og søndager de neste ukene. Slik det ser ut nå, vil kommunen stort sett være ferdig med dose to-vaksinasjon av sine innbyggere innen utgangen av uke 35.

Nye nasjonale retningslinjer om smittekarantene for barn og unge

  • Nasjonale myndigheter har denne uken gitt nye føringer om smittekarantene for barn og unge fra 16. august. Endringene i covid-19-forskriften innebærer at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Hensikten er å redusere uforholdsmessig bruk av karantene for barn og unge.
  • I tråd med forskriftsendringen vil Asker kommune fra skolestart i neste uke ta i bruk hurtigtester slik at barn og unge raskt kan testes ut av smittekarantene. Hurtigtestingen gjennomføres i 33 ved testklinikken på Vardåsen. Kommunen utreder i tillegg etablering av ambulante team som kan gjennomføre hurtigtestingen lokalt på den enkelte skole og barnehage.

Status for karantenehotell

  • Asker kommune etablerte i juni karantenehotell for innreisende med til sammen 230 plasser etter pålegg fra statsforvalteren. Karantenehotellene avvikles 31. august i tråd med inngåtte avtaler.