13. mai: Kulturskolen gjenåpnes fra 18. mai

- Vi legger opp til en gradvis gjenåpning, og gleder oss veldig til å møte både elever og foresatte igjen, sier rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke.

Kulturskolen i Asker har på lik linje med andre utdanningsinstitusjoner vært stengt siden 12. mars, og rundt 2000 elever har vært uten ordinært tilbud. Frem til nå har mye av undervisningen og oppfølgingen foregått digitalt.

1. mai offentliggjorde Norsk kulturskoleråd en smittevernveileder for kulturskolene. Veilederen legger opp til at kulturskolene kan gjenoppta driften hvis de klarer å skape gode og trygge rammer for både elever og lærere. I kriseledelsens møte 13. mai ble det i samråd med kommuneoverlegen besluttet å starte gjenåpningen fra mandag 18. mai.

- Asker kulturskole er en stor skole med mange ulike aktiviteter som foregår i flere lokaler i hele den store kommunen. Det er derfor mye å ta hensyn til når skolen skal gjenåpne sine dører for elever og ansatte, sier rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke.

Gjenåpningen startet 18. mai med undervisningstilbud som ikke ble gitt i grunnskolens lokaler. Dette fordi smittevernkrav til skoledrift som var gjeldende i midten av mai la et mye større beslag på undervisningsrom enn det som er normalt. Fra tirsdag 2. juni vil Asker kulturskole åpne for undervisning også i grunnskolens lokaler.

Fortsetter med digitalt tilbud

Det vil fortsatt være noen elever som får alternativ og digital undervisning de siste to ukene av vårsemesteret, men fra skolestart i august håper kulturskolen å være i normal drift. 

For å ivareta smittevernhensyn, blir den ordinære undervisningen noe annerledes. Det åpnes opp for undervisning én til én, og i grupper på inntil 20 elever. Forutsetningen er bl.a. at undervisningsrommet er egnet og stort nok. Det kan bli endringer i gruppestørrelser, og undervisningstimen kan bli noe kortere.

- Vi tar smittevern på største alvor, og følger rådene og krav fra nasjonale helsemyndigheter. Alle våre ansatte har fått smittevernopplæring på lik linje med ansatte i barnehager og skoler. Vi har også utarbeidet en egen smittevernveileder som bygger på de nasjonale veilederne for skole, kulturskole og musikkøvelser, forteller Gjerdingen Bakke.

Disse tiltakene iverksettes:

 • Kulturskolen tar i bruk egnede lokaler slik at elevene kan holde god avstand til hverandre. 
 • Elever, foresatte og ansatte oppfordres til å følge anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter.
 • Elever, foresatte og ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon bes om å holde seg hjemme.
 • Elever, foresatte og ansatte bes å vaske hender før de drar hjemmefra, ved ankomst til kulturskolen samt før de drar fra kulturskolen.
 • Foresatte har ikke anledning til å følge elever inn til undervisning og må vente utendørs.
 • Foresatte kan følge barn under 10 år til undervisning og hjelpe dem med å pakke opp i gangen utenfor undervisningslokalet. Deretter skal foresatte vente utendørs.
 • Det er ikke anledning til å vente på undervisning i fellesarealer.
 • Elever henger fra seg yttertøy utenfor undervisningslokalet.
 • Garderober er stengt, og elever må møte ferdig skiftet til egnet tøy.
 • Elever, ansatte og foresatte bes om å holde god avstand til andre (en meter, i undervisning i sang og blåseinstrumenter – to meter).
 • Deling av instrumenter og utstyr unngås så langt som mulig. Instrumenter og utstyr rengjøres av lærer mellom hver elev/gruppe hvis utstyr må deles.
 • Undervisningstiden kan bli noe kortere for å unngå trengsel samt ha tid til å vaske over instrumenter, utstyr og berøringsflater mellom elever/grupper.
 • Det blir forsterket renhold, spesielt av berøringsflater og belastede områder (som f.eks. toaletter).  
 • Undervisningen i teater og dans legges opp slik at den ikke innebærer berøring mellom elever.
 • Det legges inn nødvendig pause mellom elever/grupper slik at renhold og lufting kan gjennomføres.
 • Det settes ut tilstrekkelig med desinfeksjonsmiddel, og plakater med viktig smitteverninformasjon henges i lokaler.
 • Lokalene merkes for at det skal være lettere å overholde regler om avstand.
 • Det gjennomføres ikke konserter, forestillinger, visninger eller utstillinger før sommerferien.