13. mai: Status fra kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsen 13. mai 2020:

Gjenåpning av toaletter og servicebygg på friområdene

Asker kommune har mange friområder og strender, og en rekke av disse har toalettløsninger og/eller servicebygg. Disse har frem til nå vært stengt av smittevernhensyn. Kriseledelsen har i dag besluttet å kunne gradvis åpne toaletter og servicebygg på friområder og strender. Kommunen vil gjennomføre smitteverntiltak, informasjonstiltak og forsterket renhold på anleggene, samt begrenset parkering på Hvalstrand og Sjøstrand.

Gradvis gjenåpning av Kulturskolen

Kulturskolen har siden 12. mars vært fysisk stengt, og undervisning og oppfølging av elever har etter dette foregått digitalt. Det er imidlertid åpnet for noe undervisning ved fysisk oppmøte for omkring 50 elever på høyeste nivå i dans og musikk.

Kriseledelsen har i dag besluttet å gradvis gjenåpne kulturskolen fra 18. mai, under forutsetning av at de generelle smittevernrådene overholdes. Tilbudet vil i første omgang være begrenset til aktivitet som gjennomføres i kulturskolens egne lokaler, samt andre leide/lånte lokaler som ikke er grunnskolelokaler.

Det digitale tilbudet vil fortsette for undervisningstilbud som ikke åpnes fysisk. Gjenåpning av kulturskolens undervisning i grunnskolens lokaler vurderes løpende, og må sees i sammenheng med smittevernhensyn og skolenes behov.

Se også egen sak.

Gjenåpning av Asker rådhus for besøk

Kommuneoverlegen fattet 24. mars 2020 vedtak om stenging av Asker rådhus for besøkende med hjemmel i smittevernloven.

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, har kriseledelsen i dag besluttet å oppheve vedtaket. Dette betyr at Asker rådhus igjen kan åpnes for begrenset besøk i tråd med smittevernreglene, herunder fysiske administrative og politiske møter.

Besøkende må registrere seg i en egen besøksprotokoll i resepsjonen, slik at det ved behov vil kunne gjennomføres smitteoppsporing.

Vigsler

Kriseledelsen har i dag besluttet nye retningslinjer for gjennomføring av vigsler i Asker rådhus, som åpner for inntil 20 personer i brudefølget. Det er utarbeidet egne smittevernsrutiner. Det vil bli gitt nærmere informasjon på kommunens nettsider

Les mer om borgerlig vigsel her.