14. desember: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 785 påvist smittede innbyggere. Smittetallene synes å ha stabilisert seg på et høyt nivå. Gjennomsnittet for de siste 14 dagene er fortsatt ca. 11 nye smittetilfeller daglig, noe som er tilsvarende nivå som i november.

Smittesituasjonen i Asker vurderes som alvorlig. De tiltakene som ble vedtatt gjennom lokal forskrift 11. november (revidert 8. desember) har bidratt til en utflating av smittetallene, men har så langt ikke medført en nedgang.

Asker kommune registrerer også en økning i antall sykehusinnleggelser, noe som forsterker alvoret i situasjonen. Totalt fire personer er per i dag innlagt på sykehus.

I tillegg registrerer kommunen at antallet testede går ned og nå ligger lavere enn ønskelig. Kommuneoverlegen er bekymret for dette, da det kan medføre at nye smittetilfeller ikke oppdages. Kommuneoverlegen oppfordrer derfor alle med symptomer til å teste seg.

Nasjonalt regner Folkehelseinstituttet med at kun 40 prosent av smittetilfellene i samfunnet oppdages. Når det gjelder de 60 prosent av smittetilfellene som ikke oppdages, er det ifølge kommuneoverlegen, og basert på erfaringer fra andre kommuner, sannsynlig at noe av denne smitten finner sted på andre sosiale arenaer og møteplasser enn i husstandene, skole og arbeid.

Asker kommune følger situasjonen løpende, har tett dialog med nabokommuner, og avventer i tillegg nye nasjonale føringer og regionale risikovurderinger som er varslet denne uken. Kommunen vil i løpet av uken legge frem forslag til revidert lokal forskrift.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.