14. juni: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen mandag 14. juni 2021.

Status og informasjonsutveksling

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2 471 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 16 nye smittetilfeller og 1 946 personer er testet ved koronaklinikken. Smittenivået i Asker er nå synkende og situasjonen er stabil.

Lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak i Asker

Formannskapet vedtok 25. mai ny lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Asker. Forskriften har bidratt til en gjenåpning av Asker-samfunnet, men har enkelte restriksjoner særlig knyttet til arrangementer og innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Formannskapet skal 15. juni behandle sak om oppheving av lokal forskrift. Dersom formannskapet vedtar oppheving av forskriften, vil Asker kommune gå over til å følge de nasjonale smittevernreglene i covid-19-forskriften.

En oppheving av forskriften betyr at kommunen til enhver tid vil følge nasjonale råd og regler, noe som det vil være lettere å forholde seg til både for innbyggere og næringslivet. Det vil fortsatt være behov for å følge opp smitteverntiltakene, og kommunen vil iverksette ekstra tilsyn for å forhindre ny økning i smitten.

Status for vaksinasjon

Totalt 35 666 personer i Asker er vaksinert med én dose, og av disse er 25 170 personer fullvaksinert med to doser. Kommunen vaksinerer for tiden personer i aldersgruppen 55-64 år.

Nasjonale myndigheter har som mål å oppnå en høyest mulig vaksinasjonsgrad i befolkningen. Kommuneoverlegen i Asker vurderer at det faglig sett er ønskelig med en vaksinasjonsdekning på minst 85 prosent. I Asker er godt over 90 prosent av innbyggerne over 65 år vaksinert.

Kommunen erfarer likevel at flere tusen innbyggere i yngre aldersgrupper ennå ikke har registrert seg for vaksinasjon. Dette gjelder både innbyggere med bostedsadresse i kommunen og innbyggere som oppholder seg i kommunen.

Asker kommune er, i likhet med nasjonale myndigheter, opptatt av å få en god vaksinasjonsdekning i befolkningen. Kommunen oppfordrer alle til å registrere seg for vaksinasjon gjennom Helseboka som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Asker kommune jobber med ulike tiltak for å øke registreringen til vaksinasjon, slik som målrettet informasjon gjennom ulike kanaler og eventuelt oppsøkende virksomhet.

Status for etablering av karantenehotell

Asker kommune har fått pålegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om å etablere karantenehotell for innreisende etter covid-19-forskriften.

Kommunen er i forhandling om inngåelse av avtaler med Scandic Hotell Asker og Thon Hotell Vettre om etablering av karantenehotell med til sammen inntil ca. 230 plasser med virkning fra 21. juni og frem til 31. august.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.