Koronaklinikk flyttet til Vardåsen kirke

Mandag 18. mai åpnet ny koronaklinikk og teststasjon for testing for korona på parkeringsplassen og i lokaler tilknyttet Vardåsen kirke.

Denne saken er sist oppdatert tirsdag 9. juni.

- Denne klinikken skal først og fremst avlaste fastlegekontorene og legevakten i en svært krevende tid, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

– Ved klinikken skal vi gi helsehjelp til personer med luftveissymptomer og teste innbyggere som kommer innunder testkriteriene fra Folkehelseinstituttet.

Kommunene i Norge har fått en anmodning fra Helsedirektoratet om å styrke testtakingen for koronaviruset betydelig og denne etableringen er kommunens oppfølging på denne anmodningen.

Henvises fra lege eller Askers koronatelefon

Fastlegene og kommunens koronatelefon melder inn innbyggere til testing.

- Det er viktig å understreke at koronaklinikkens legekontor ikke tar imot uanmeldte besøk, men krever henvisning fra lege, sier Grepp. 

Fastlegene henviser sine pasienter med luftveissymptomer til legeundersøkelser ved legekontoret som ligger i lokaler i underetasjen i Vardåsen kirke.

Lurer du på om du er smittet med korona?

Asker kommune har en koronatelefon hvor helsepersonell besvarer spørsmål på om du trenger å ta koronaprøve.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99 - se åpningstider og annen kontaktinformasjon her.

Vi har også opprettet en løsning for digital timebestilling av testing.

Generelle spørsmål om koronavirus

Rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Hvem testes for korona?

De som skal testes er innbyggere som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets nye testkriterier for korona. 

Koronaklinikken

Testing av innbyggerne 

Testing skjer nå utendørs i testtelt på parkeringsplassen til Vardåsen kirke (Vardefaret 40, 1388 Borgen - se kart nederst på siden). Testingen foregår fra mandag til lørdag. Søndager er testområdet stengt.

Legekontor

Legekontoret ligger i lokaler i underetasjen i Vardåsen kirke. Legekontoret åpner for behandling mandag 18. mai og vil være åpent mandag til lørdag.

Legekontoret er stengt søndager.

Det er kun pasienter med luftveissymptomer henvist fra fastlegene som blir behandlet ved dette legekontoret.

Formålet med klinikken

Formålet med den nye koronaklinikken er å kunne ta imot flere innbyggere for testing av koronasmitte enn vi har hatt kapasitet til på Borgen og innenfor de smitteverntiltak som kreves.

Vi skal også fortsatt skjerme fastlegekontorene ved å ha legeundersøkelse av pasienter med luftveissymptomer som er henvist av fastlegene.

Ellers gjelder fortsatt de samme formålene som ved opprettelsen av klinikken på Borgen:

  • å gi tilbud om helsehjelp til personer med øvre luftveissymptomer
  • å forhindre smitte av koronavirus inn på fastlegekontorene og legevakten
  • å hjelpe fastlegekontorer i vurdering av om pasienter er smittet med koronavirus
  • å teste pasienter med mistanke om koronavirus

Koronaklinikken i kart