14. november: To elever ved Spikkestad barneskole testet positivt for Covid-19

66 elever og fire ansatte i karantene, da to elever ved Spikkestad barneskole har fått påvist Covid-19 lørdag. Én ansatt i hjemmetjenesten har også testet positivt.


Elever og ansatte i 3b, 6b og 6c på Spikkestad barneskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker, da én elev på 3.trinn og én på 6.trinn har testet positit for covid-19. Karantenen gjelder fra 14.11.20 og til og med søndag 22.11.20. De to elevene er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

På 6. trinn er det totalt 47 personer som settes i karantene, 44 elever og 3 ansatte. På 3. trinn er det totalt 23 personer i karantene, 22 elever + 1 ansatt i 3. trinn.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og skolen er i gang med å kartlegge og gi informasjon til nærkontakter. Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Én ansatt i Hjemmetjenesten 

En ansatt i Hjemmetjenesten i Asker har 14.november fått påvist Covid19. Vedkommende er nå satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. Én bruker og ingen ansatte er satt i karantene. De berørte følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Hjemmetjenesten følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

Bestill time for testing ved symtptomer

– Det er viktig at elever og ansatte som er i karantene følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Ifølge FHI er de vanligste symptomene på Covid-19 også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.

Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.