14. oktober: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Asker har besluttet å videreføre de sterke anbefalingene om blant annet bruk av munnbind og hjemmekontor i 14 dager.

Videreføring av lokale smitteverntiltak

Kriseledelsen i Asker vedtok 30. september flere lokale smitteverntiltak som ble gjort gjeldende frem til og med 13. oktober.

Smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil, og kommunen har fortsatt et lavt smittetrykk.

For å bidra til å redusere smitten i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, har kriseledelsen i dag besluttet å videreføre følgende smitteverntiltak i ytterligere 14 dager frem til og med 28. oktober:

 • Munnbind på kollektivtransport:
  En sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport også innad i kommunen. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meter avstand. Dette gjelder for alle personer over 12 år.
 • Hjemmekontor:
  En sterk anbefaling om økt bruk av hjemmekontor for alle som kan – i både offentlig og privat sektor.
 • Større arrangementer innendørs:
  Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer innendørs. Det er en sterk anbefaling om ikke å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste sitteplasser. Det betyr at på religiøse-, kultur- og idrettsarrangementer vil man kunne være flere enn 50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om én meter gjelder.
 • Registrering av gjester på skjenkesteder:
  Alle skjenkesteder i kommunen anbefales å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.
 • Munnbind i hjemmesykepleien
  Vi viderefører bruk av munnbind i hjemmesykepleien når en ikke kan holde en meters avstand.

Lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene

Regjeringen har med virkning fra 12. oktober endret covid-19-forskriften og innført en lettelse i de nasjonale smitteverntiltakene. De nasjonale endringene innebærer blant annet at det nå kan gjennomføres arrangementer med inntil 600 personer utendørs, at det vil være tilstrekkelig med ett ledig sete mellom personer på arrangementer, at den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 er opphevet, samt en presisering av én-metersregelen for serveringssteder og arrangementer. Det vises til nærmere beskrivelse på Regjeringen.no.

Kriseledelsen har i dag vurdert de nasjonale lettelsene, og har, basert på smittesituasjonen i Asker, besluttet at kommunen skal følge disse.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.