15. april: Ber om at folk tester seg

Kort fortalt

Smittesituasjonen er fortsatt ustabil i Asker, med vedvarende høye smittetall. I tillegg er det knyttet usikkerhet til utbredelsen og effekten av de nye muterte virusvariantene.

Kommuneoverlegen er derfor bekymret for en nedgang i testaktiviteten de siste ukene.

–  Vi ber folk ha lav terskel for å teste seg nå. Jeg vil særlig oppfordre ungdomsmiljøet til å teste seg, da de har mer sosial kontakt og møtes i større grupper.

– Kan hende er det noen som kvier seg for å teste seg fordi de har brutt smitteverntiltakene. Det er det ingen grunn til å gjøre, sier hun.

Meera.jpg