15. april: Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen tilbake

Asker kommune gjenåpner alle kommunale barnehager fra mandag 20. april, i tråd med nasjonale føringer.

De siste ukene har vært en annerledes og usikker tid for de fleste. Kanskje spesielt for de aller minste av oss. Derfor er det ekstra gledelig å se at regjeringen anser det som trygt å gjenåpne barnehager og skoler.

Asker kommune åpner alle kommunale barnehager fra mandag 20. april. Private barnehager kan velge å åpne i perioden 20. til 27. april.

Onsdag 15. april offentliggjorde regjeringen en egen veileder om smittevern i barnehager. Vi tar smittevern på største alvor, og har de siste ukene jobbet på spreng med å utarbeide rutiner for gjenåpning som er i tråd med den nasjonale veilederen, slik at vi skal kunne tilby en barnehagehverdag der både barn, ansatte og foresatte føler seg trygge. Vi mener at vi er godt forberedt til å åpne våre kommunale barnehager allerede førstkommende mandag.

Gode rutiner og smitteverntiltak

Veilederen som ble lagt frem av nasjonale helsemyndigheter onsdag 15. april gir tydelige føringer på hvordan barnehagedriften kan gjennomføres, mens det samtidig tas hensyn til smittevern i den praktiske hverdagen. Her er noen av tiltakene som vil iverksettes når barnehagene starter opp igjen:

  • Ansatte får opplæring i smittevern
  • Håndvask er som alltid viktig
  • Nye rutiner ved sykdom
  • Bemanningen styrkes visse tider på dagen
  • Barna deles inn i mindre grupper
  • Kontakt mellom de ulike gruppene reduseres
  • Det iverksettes strengere renholdsrutiner
  • Det legges opp til mye aktivitet utendørs
  • Nye rutiner ved henting og levering innføres 

Mer detaljert informasjon om alle tiltak vi iverksetter, får dere tilsendt fra deres barnehage før oppstart. Les hele veilederen fra Utdanningsdirektoratet her. 

Vi gleder oss til å gjenåpne barnehagene, selv om ikke driften blir helt som før. Vi forstår at noen kan være engstelige og bekymret, men det er viktig å understreke at beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager kom fra et samstemt ekspertutvalg. Gjenåpning av Askers barnehager gjennomføres i henhold til smittevernfaglige rammer, og vi ønsker at alle skal føle at det er trygt å ha barna sine i barnehage.

Barn med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha høy risiko for smitte eller risiko for alvorlig forløp av covid-19. Likevel kan det være enkelte alvorlig syke barn som rådes til å unngå oppmøte i barnehage.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med styrer i din barnehage.

Utdanningsdirektoratet har laget en god informasjonsfilm, som tar for seg den nye barnehagehverdagen. Vis gjerne den til barna deres hjemme.

Vennlig hilsen,

Kommunalsjef for barnehager i Asker kommune Bodil Moe og kommuneoverlege Meera Grepp

Denne informasjonen er sendt ut til alle foresatte med barn i kommunale barnehager onsdag 15.04.20.