15. august: Anbefaler å bruke munnbind på kollektivreiser

Helsemyndighetene anbefaler bruk av munnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode.

Asker kommune minner om at Helsedirektoratet anbefaler, på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet, at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.

Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Munnbind bør være av typen medisinske munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind i det offentlige rom.

Les mer om bruk av munnbind på helsenorge.no

Use of face masks in other languages

Bruk av munnbind under hele pandemien (ikke tidsbegrenset)

Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner:

  • Når personer som er smittet eller har symptomer på Covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
  • Når personer ankommer Norge med fly fra "røde" land bør munnbindet fra flyturen være på helt til personen ankommer stedet hvor karantenen skal gjennomføres.
  • Når pårørende ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist Covid-19 ved behov for pleie eller omsorg.
  • Når personer jobber i nær kontakt med andre, f. eks frisører, tannleger og lignende. (Helsedirektoratet presiserer at det ikke er innført nye anbefalinger om munnbind for helse- og omsorgspersonell eller andre ykesgrupper.)