Asker fortsetter gjenåpningen

Formannskapet i Asker opphevet 15. juni lokal korona-forskrift. Vedtaket trådte i kraft umiddelbart. Det betyr at det som nå gjelder i Asker kommune er den nasjonale covid-19-forskriften og nasjonale anbefalinger.

- Det er gledelig at vi nå kan fortsette gjenåpningen av samfunnet. Askerbøringene har lenge gjort en god innsats for å holde smitten nede, og smittesituasjonen har over tid vært nedadgående. Samtidig blir stadig flere av oss vaksinert. Det tilsier nå at vi nå kan oppheve vår lokale forskrift, og gå over på nasjonale regler og anbefalinger, sier ordfører Lene Conradi.

- Vi håper vi er på vei ut av pandemien, men den er ikke over ennå. Det er fortsatt et stykke å gå. Vi må derfor fortsatt holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Conradi.

Se sakspapirer og video fra formannskapsmøtet.

Forsvarlig overgang

Kommuneoverlegen vurderer en trinnvis gjenåpning i Asker med overgang til nasjonale regler og nasjonal Covid-19-forskrift som forsvarlig.

- Vi vurderer at risikoen for alvorlig sykdom og død er betydelig redusert etter fullvaksinering av de fleste i risikogruppene. Det har vært en stabil smittetrend de siste 6 uker, med stabil forekomst av smitten.

Det er allikevel viktig å sikre gradvis gjenåpning slik at en ikke får en smitteøkning igjen etter kort tid. Dette oppnås gjennom forsterket TISK-strategi, øket vaksinering av befolkingen samt reduksjon av nærkontakt og mobilitet. Det er derfor forsvarlig at vi nå går over til nasjonal forskrift, sier Grepp.

Det forventes at størstedelen av den voksne befolkningen kan få tilbud om første vaksinedose i løpet av juli måned. Smitten vil trolig fortsatt synke i takt med fremdriften i vaksinasjonsprogrammet med mindre det oppstår muterte virus som vaksinene ikke er effektive mot.

- Vi må være forberedt på at det vil kunne oppstå smitteutbrudd blant den delen av befolkningen som ikke er fullvaksinerte. Vi følger derfor situasjonen tett også i tiden framover, sier Grepp.

Mulige nasjonale lettelser denne uken

Regjeringen har varslet at det kan komme lettelser når den nasjonale gjenåpningsplanen trinn 3 iverksettes, jf. Regjeringens plan for gradvis gjenåpning.