15. juni: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen fattet følgende beslutninger mandag 15. juni.

Barnas kultursøndag på Hernestangen

Som en del av Kulturåret 2020 har det vært planlagt utendørs familiekonserter på Hernestangen hver søndag i perioden 21. juni til 19. juli. Kriseledelsen har i dag besluttet at arrangementene kan gjennomføres som planlagt med inntil 200 deltakere, under forutsetning av at nasjonale smittevernregler overholdes.

Foreløpig evaluering av kommunikasjonsarbeidet

Kriseledelsen har i dag gjort en foreløpig gjennomgang og evaluering av kommunens kommunikasjonsarbeid knyttet til koronapandemien. Dette blir et viktig innspill til den eksterne evalueringen av krisehåndteringen i Asker kommune som skal gjennomføres fra høsten 2020.