16 og 17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon

Alle født i 2004 og 2005 får nå tilbud om vaksinasjon.

Person blir vaksinert
Foto: Hyperredink

Husk at ungdom som har gjennomgått covid-19 kan først få vaksinasjon tre måneder etter avsluttet sykdom.

Elever ved de videregående skolene i Asker vil få tilbud om vaksinasjon på skolen.

Ungdom som går på videregående skoler i andre kommuner, som ikke er del av et videregående utdanningsløp eller som av andre årsaker ikke har anledning til å bli vaksinert på skolen tilbys drop-in vaksinasjon på Vaksinasjonsklinikken.

FHI anbefaler at norsk ungdom skal tilbys vaksine fra Pfizer.

Det planlegges for 8-12 ukers intervall mellom dose 1 og 2.

Registrering i Helseboka

Alle som er født i 2004 og 2005 bes om å registrere seg i Helseboka før de møter til vaksinasjon. Dette vil lette vaksinasjonsarbeidet på selve vaksinasjonsdagen.

For å registrere deg i Helseboka trenger du BankId. Har du ikke BankID kan du få hjelp av foresatte til å logge deg inn på Helseboka.

Registrer deg her

Har du problemer med å registrere deg, kan du også få hjelp til dette på selve vaksinasjonsdagen av en vaksinatør.

Husk å ha med ditt 11-siffrede personnummer på vaksinasjonsdagen.

Tider for vaksinering på de videregående skolene 

På grunn av høyt smittetrykk ved en rekke av våre videregående skoler fremskyndes vaksineringen for 16- og 17-åringene. Se endrede datoer.

 • Torsdag 2. september: Elever på Asker videregående skole vaksineres på Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 (organiseres klassevis av skolen).
 • Fredag 3. september: Elever på Nesbru videregående skole vaksineres på Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 (organiseres klassevis av skolen).
 • Tirsdag 7. september: Elever på Bleiker videregående skole vaksineres på Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 (organiseres klassevis av skolen).
 • Tirsdag 7. september: Elever på Holmen videregående skole
  Vaksinasjonsklinikken kommer til skolen og vaksinerer der.
 • Onsdag 8. september: Elever på Nesbru videregående skole.
  Vaksinasjonsklinikken kommer til skolen og vaksinerer der for de elevene som ikke kommer seg til Vaksinasjonsklinikken fredag 3. september.
 • Torsdag 9. september: Elever på Røyken videregående skole.
  Vaksinasjonsklinikken kommer til skolen og vaksinerer der.

Informasjon om konkret klokkeslett for vaksinasjon gis av skolen.

Drop-in vaksinering

Vi har satt opp to dager med drop-in timer på Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4.

 • Fredag 3. september kl. 15.30-21.00
 • Fredag 10. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-21.00

Tidene for drop-in er for ungdom som ikke går på videregående skole i Asker eller som ikke ønsker/har mulighet til å ta vaksine på dagen som vaksinering skjer på skolen.

Hvis ungdommen vil ha med foresatt/forelder under vaksineringen, kan de komme på drop-in på Vaksinasjonsklinikken.

Samtykkeskjema for de under 16 år

De som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte. Her kan du laste ned samtykkeskjema (PDF)

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert på vaksinasjonsdagen.

Utvekslingsstudenter

Ungdom født i 2004 og 2005 som skal på utveksling til utlandet tilbys nå vaksine før de drar utenlands.

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen.

Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no 

Les mer om vaksinasjon i Asker kommune