Betaling for plass i barnehage og SFO

Ingen skal betale for SFO eller barnehage i den perioden barnehager og skoler har vært stengt. Det vil ikke bli sendt faktura i april. Justeringen av betalingen vil skje gjennom den faktura som sendes i mai

Betaling for plass gjenopptas når barnehager og SFO åpner

Barnehagene gjenåpnet 20. april og SFO 27. april. Regjeringen har derfor bestemt at betalingen skal gjenopptas.

Foresatte skal betale fra den dagen de får tilbud om plass. Dette gjelder selv om de velger å ikke benytte seg av tilbudet.

De som får tilbud om plass skal betale det samme som de gjorde før stengingen. Betalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Den ordinære oppsigelsestiden på to måneder gjelder.

Betaling i mai 

Fordi de fleste barnehagene ikke serverer mat på grunn av smittvern, vil det ikke bli innkrevd kostpenger i de kommunale barnehagene. Foreldre i private barnehager som blir påkrevd kostpenger, må eventuelt ta dette opp med styrer. Oppholdsbetalingen i SFO vil også bli redusert, fordi det ikke serveres mat. Betalingen for SFO i mai vil være som følger:

- 5 dager i uken: 1464 kroner
- 4 dager i uken: 1171 kroner
- 3 dager i uken: 878 kroner

Morgenplass vil bli fakturert med 625 kroner. 

Fritak for foreldrebetaling

De foreldrene som av hensyn til egen eller barnets helse ikke kan benytte barnehage- eller SFO tilbudet, kan søke om fritak fra foreldrebetalingen. Slike søknader må rettes direkte til den enkelte barnehagen eller SFO.

Krav til legeerklæring

I søknaden må det legges ved legeerklæring som bekrefter at barnet eller familiemedlemmet har alvorlige helsemessige vansker som gjør at barnet ikke kan benytte tilbudet.

Kan søke om redusert pris

Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien er det mulig å søke om redusert pris. Dette gjøres på ordinær måte.

Mer informasjon om hvordan du søker redusert foreldrebetaling finner du her.