16. april: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 16. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 234 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 138 nye smittetilfeller og 2 354 personer er testet ved koronaklinikken.

Omkring 5 prosent av de testede har positiv covid-19-test. Tre personer er innlagt ved Bærum sykehus.

Kommunen følger smittesituasjonen tett.

Forlengelse av rødt smittevernnivå i skolene og forsterket gult smittevernnivå i barnehagene

Asker kommune har siden midten av mars hatt rødt smittevernnivå på barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehagene.

Kommuneoverlegen besluttet 14. april at rødt smittevernnivå på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehager, skal videreføres til og med 25. april.

Bruk av munnbind i ungdomsskolene

Den nasjonale veilederne for smittevern i skolene legger til grunn at elever i ungdomsskolen kan bruke munnbind utenfor klasserommene og i fellesarealer hvor det kan oppstå trengsel.

Dette er primært aktuelt ved rødt smittevernnivå og i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Bruk av munnbind i slike situasjoner skal være gratis for elevene. Kriseledelsen vil i løpet av neste uke avklare retningslinjer for bruk av munnbind i ungdomsskolene.

Ivaretakelse av smittevern på skoleskyssen

Flere kommuner har utfordringer knyttet til smittevern på skolebusser. Bussene benyttes på tvers av kohorter og av andre passasjerer, og det kan være krevende å opprettholde krav til avstand.

Asker kommune vil se nærmere på bruk av munnbind i skoleskyssen, og kriseledelsen vil diskutere saken videre i neste uke

Beredskapsnivå 

Asker kommune er på risikonivå 4.