16. mars: Status fra kriseledelsen

Dagens møte behandlet de nye strenge smitteverntiltakene fra 16. mars, og besluttet at barneskolene skal på rødt nivå fra uke 12.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 540 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 152 nye smittetilfeller. Mandag 15. mars ble det registrert 35 nye smittede, noe som er det høyeste antallet i løpet av én dag så langt under pandemien.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter fra rapporten for uke 10:

  • I Asker kommune ble det meldt 198 nye tilfeller av covid-19 i uke 9 og 10, noe som er en økning med 57 tilfeller sammenlignet med uke 8 og 9.
  • Blant de 198 meldte tilfellene har 83 prosent kjent smittested og 17 prosent har ukjent smittested.
  • I uke 10 har ca. 3 400 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en økning på ca. 300 personer sammenlignet med uken før.
  • Andel av personer som testet seg i uke 10 og som fikk påvist covid-19 var 3,2 prosent, noe som er en økning fra 2,9 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 6 199 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 2 200 flere enn i uke 8 og 9 (3 995).
  • Det er 8302 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 3516 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4.

Her kan du lese hele ukesrapporten.

Innføring av strenge regionale tiltak i Viken fylke

Som en følge av sterkt økende smitte i Viken, vedtok regjeringen 15. mars strenge regionale tiltak i hele fylket. Tiltakene er i tråd med tiltaksnivå A i den nasjonale covid-19-forskriften, og gjelder fra midnatt natt til 16. mars og varer til og med 11. april.

Asker kommune er omfattet at de strenge regionale tiltakene i Viken. Smittetrenden i Asker er økende, og smitten øker mest i aldersgruppen 10 til 19 år.

Den engelske virusvarianten med økt smittsomhet dominerer i Viken, og det er derfor behov for tiltak som begrenser mobiliteten og smittespredningen i regionen.

Det vises til kommunens nettsider for oppdatert informasjon om de reglene og anbefalingene som gjelder i Asker fra 16. mars.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger i møtet:

Innføring av rødt smittevernnivå i barneskolene fra uke 12

Kommuneoverlegen har besluttet at det skal innføres rødt smittevernnivå i barneskolene fra mandag 22. mars til og med fredag 26. mars.

Tiltaket gjennomføres i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og med grunnlag i den stadig økende smitten i Asker og spesielt i de yngre aldersgruppene. Den britiske virusvarianten er betydelig mer smittsom, og medfører behov for å innføre tiltak på et tidligere tidspunkt.

Kommuneoverlegen vil i løpet av uken vurdere om rødt smittevernnivå ved barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen skal videreføres også over påske.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.