16. september: Disse gruppene får tilbud om en ekstra vaksinedose

Mandag 20. september og tirsdag 21. september kan personer med alvorlig nedsatt immunforsvar få en ekstra vaksinedose ved Vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4.

Kort fortalt

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar for tilbud om en ekstra vaksinedose

For å få en ekstra dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Det må ha gått minimum 4 uker siden dose 2 eller 3 måneder etter gjennomgått Covid -19.

Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene det gjelder vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de bestiller time eller møte opp til vaksinasjon.

Siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at du tilhører en pasientgruppe som kan motta en ekstra dose.

Ikke kontakt fastlegen angående dette.

Du kan ta direkte kontakt med vaksinasjonstelefonen i Asker for å bestille time til vaksinasjon dersom du har:

 • notat fra sykehuset som bekrefter at du har diagnoser tilhørende gruppe 1
 • dokumentasjon på at du bruker immundempende medisiner som nevnt i gruppe 2
 • brev fra spesialisthelsetjenesten.

Bestill time

Registrer deg for time til en ekstra dose her 

eller ring Vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50 for time til vaksinasjon

Vaksinasjon finner sted

 • Mandag 20. september kl. 08.30-20.00
 • Tirsdag 21. september kl. 08.30-20.00

Sted: Vaksinasjonsklinikken, Lensmannslia 4.

Hvem får tilbudet om en ekstra dose?

Gruppe 1:
Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2:

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for en ekstra vaksinedose:

Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) Anakinra (Kineret®) Azathioprin (Imurel®) Baricitinib (Olumiant®) Belimumab (Benlysta®) Brodalumab (Kyntheum®) Certolizumab pegol (Cimizia®) Ciklosporin (Sandimmun®) Cortison >100 mg daglig >1mnd Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) Filgotinib (Jyseleca®) Fingolimod (Gilenya®) Golilumab (Simponi®) Guselkumab (Tremfya®) Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®) Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd Mykofenolat (Cellcept®) Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3 Omalizumab (Xolair®) Ozanimod (Zeposia®) Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd Rilonacept (Arcalyst®) Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®) 1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 3 2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. 3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Hvem skal få tilbudet om en ekstra vaksinedose, se FHIs nettsider