16. november: Ansatt med påvist Covid-19-smitte ved bofelleskap i Asker

To ansatte og syv beboere er satt i hjemmekarantene, da én ansatt har fått påvist Covid-19 ved Daleløkken bofellesskap i Asker.

Vedkommende er satt i isolasjonskarantene. Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing.

Nærkontakter er satt i karantene og testes. To ansatte og syv beboere er satt i hjemmekarantene. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.